Emergency phone

Telefon awaryjny wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii krytycznej.
Emergency phone number only in the event of a critical failure.

+48 61 666 12 65

TO TOP